PaOCLOUD ACADEMY ให้บริการวาง WordPress Infrastructure บน AWS สามารถปรับเเต่ง ลด ขยาย ตามขนาดระบบ และงบประมาณของลูกค้า โดยเรามี Design 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. WordPress Small Scale

สำหรับ WordPress Small Scale นั้น เหมาะสมกับ Website ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น Website บริษัท / องค์กร / Web Blog ขนาดเล็ก / ร้านค้า Online ขนาดเล็ก เป็นต้น โดยที่จำนวนผู้ใช้งานไม่มากนัก

โดยระบบนี้จะใช้ AWS EC2 หรือ AWS Lightsail ทำการติดตั้ง WordPress , NGINX , PHP-FPM , MariaDB ลงบน Instance เพียงเครื่องเดียว ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เเก่ลูกค้าได้ แต่จะมีการเเยก File WordPress เก็บบน Storage เเยกต่างหาก (EBS) ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเอา File WordPress ออกมาได้ หากมีปัญหากับ Instance

และยังใช้ AWS Cloudfront สำหรับทำ CDN และเปิดใช้ HTTPS เพื่อความปลอดภัย โดยสามารถใช้ Cerificate Free จาก AWS ได้ด้วย ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อ Certificate เอง

ในส่วนของ DNS สามารถใช้ AWS Route53 ระบบส่ง Email ใช้ AWS SES เเละหากลูกค้าต้องการสร้าง Bucket สำหรับเก็บ file ต่างๆ ก็ยังสามารถใช้ AWS S3 ได้ด้วย ซึ่งค่าบริการทั้ง 3 Service นี้มีราคาที่ถูกมากๆ

2. WordPress Medium Scale

สำหรับ WordPress Medium Scale นั้น ลักษณะ Infrastructure จะคล้ายกับ Small Scale เเต่จะมีการปรับใช้ EC2 Instance ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น Instance type m ซึ่งจะรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้เยอะขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการเเยก Database ออกจาก EC2 ไปใช้บริการ Managed Database บน AWS ซึ่งมีชื่อว่า AWS RDS และใช้ Elastic Cache เเบบ Redis เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บอีกด้วย

3. WordPress Large Scale

WordPress Large Scale มีลักษณะการ Design ที่คล้ายกับ WordPress Medium Scale แต่จะมีบางจุดที่เเตกต่างกัน โดยเหมาะกับงานที่รองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และต้องการทำ HA โดยจะใช้ EC2 มากกว่า 1 เครื่องในการทำงาน วางกระจายอยู่ทุกๆ AZ ใน Region นั้นๆ พร้อมกับการใช้ AWS Application Loadbalancer ในการกระจาย Load

เมื่อใช้ EC2 หลายๆเครื่องนั้น EC2 ทุกๆเครื่องจะต้องใช้ WordPress File ชุดเดียวกัน โดยจะใช้ AWS EFS ในการ Share file เพื่อให้ EC2 ทุกๆเครื่องมองเห็น file ตรงกัน

นอกจาก 3 Package นี้เเล้ว เรายังมีความยืดหยุ่นในการปรับค่าต่างๆเพิ่มเติม ตาม Requirement ของลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น

  • ต้องการใช้ Cloudflare ในการทำ DNS + CDN เเทน
  • เปิดใช้ IPv6
  • เพิ่มระบบ Monitor โดยใช้ Grafana + Prometheus
  • เพิ่ม AWS WAF ซึ่งเป็น Web Application firewall
  • เก็บ file back up ทุกๆวันลงใน AWS S3
  • ออกแบบ VPC ซึ่งเป็นการตั้งค่ารายละเอียดเกี่ยวกับ Network ให้เหมาะสมกับองค์กร

โดยราคาที่บวกเพิ่มจะขึ้นกับปริมาณงานที่ต้องเพิ่มขึ้น

าคา

  • AWS Small Scale => 1,500 THB
  • AWS Medium Scale => 2,500 THB
  • AWS Large Scale => 3,500 THB

หากมีความต้องการอื่นๆสามารถติดต่อทางเราได้ที่ admin@paocloud.in.th ได้เพื่อพูดคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆและราคา

นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับวาง Infrastructure ในรูปแบบอื่นๆอีกเช่น AWS EKS , ECS บริการเชื่อมต่อ AWS Cloud เข้ากับ Network ภายในองค์กรผ่านทาง VPN เป็นต้น

ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ

ทีมงาน PaOCLOUD ACADEMY