pao-profile-about

Payungsak

Founder

พยุงศักดิ์ กลิ่นจำปา (เปา)

Payungsak Klinchampa (Pao)

ผู้ก่อตั้ง PaOCLOUD ACADEMY

ผู้ชายที่หลงรัก Computer Network , Cloud , Programming เเละเทคโนโลยีต่างๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองเเละฝึกฝน Lab อย่างสม่ำๆเสมอ

และอยากถ่ายทอดทั้งความรู้ เเละประสบการณ์ผ่านทางคอร์สเรียนออนไลน์ รวมไปถึงสื่ออื่นๆ