เราได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบเอกสารได้ ที่นี่