Data protection policy

PaOCLOUD-Logo-Blue

ข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ “ผู้ใช้บริการ” มอบให้กับ “ผู้ให้บริการ” จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อบริการ เเละอำนวยความสะดวกในการ Login เข้าสู่ระบบเท่านั้น ทางเราไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 เเต่อย่างใด ยกเว้นเสียเเต่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีสิทธิเเละอำนาจตามกฎหมาย หรือเป็นคำสั่งจากศาล

ข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในระบบซานข้อมูล ที่มีกลไกการเข้าถึงเเละระบบรักษาความปลอดภัยที่เเน่นหนาเเละรัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะไม่หลุดออกไป